http://script-ot.googlecode.com/svn/twitterbox.js

Ακολουθήστε μας tro-ma-ktikotero

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Ψάχνουν όσους δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας!

Ποιο είναι το πρόστιμο και ποια τα δικαιώματά σας...

Μπιλιετάκια σε κατόχους Ι.Χ. που ξέχασαν ή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας θα στέλνουν οι εφορίες που ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους για παλιότερες οφειλές.

Το υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1049/15-03-2011 ζητά από τις εφορίες να ξεκινήσουν διασταυρώσεις ανάμεσα στα στοιχείων των φορολογούμενων και στα στοιχεία της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Ποιες χρόνιες αφορά ο έλεγχος

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών ο έλεγχος θα ξεκινήσει άμεσα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα αφορά στις όφειλες για 2010 αλλά εάν εντοπιστούν χρέη από το 2008 τότε το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι «για τα οχήματα που εμφανίζονται να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας για το οικονομικό έτος 2008, θα ελέγξετε με τις ίδιες ως άνω παραδοχές, και πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας επομένων και προηγουμένων ετών. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οφειλή στα έτη αυτά, θα πρέπει να ελέγξετε επιπλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος για τα συγκεκριμένα έτη στα οποία συντρέχει οφειλή».

Προσοχή:

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό.

Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας προηγουμένων κατόχων του ίδιου οχήματος, αυτά βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε κατόχου, μετά την ενημέρωσή του από τη Δ.Ο.Υ. που διαπίστωσε την οφειλή.

Ειδοποιητήριο από την εφορία

Εφόσον διαπιστωθεί οφειλή των τελών κυκλοφορίας, θα πρέπει να ειδοποιηθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών, με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων προκειμένου να προσκομίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο δεν οφείλονται ή έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να τηρηθούν οι διατυπώσεις για την έγκυρη επίδοση της πρόσκλησης, δεδομένου ότι, μετά την ενημέρωση του φορολογουμένου και την παροχή των απόψεών του, είναι νόμιμη η σύνταξη του προστίμου και η ταμειακή βεβαίωση των οφειλομένων ποσών.

Σε περίπτωσης συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Πώς θα καταβληθεί η οφειλή

Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.

Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

Ποια είναι τα πρόστιμα

- Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου τζιπ:

α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

γ) Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου αυτού.

δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης κ.λ.π.) το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.

Τα δικαιώματά σας

Αυστηρές οδηγίες για να μην γίνουν λάθη κατά την διαδικασία των ελέγχων παρέχει προς τις εφορίες το υπουργείο Οικονομικών. Παρατίθεται το πλήρες κείμενο, που ουσιαστικά δείχνει και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη του Ι.Χ.

α. Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν μεταβολές (ακινησίες, αποσύρσεις, μεταβιβάσεις κ.λ.π.) οι οποίες δεν είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί άμεσα η ενημέρωση του συστήματος ή κατά περίπτωση διόρθωση των σχετικών στοιχείων, εφόσον υφίσταται λανθασμένη καταχώρηση του αριθμού κυκλοφορίας ή του ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν, με βάση τα στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι, τα εν λόγω οχήματα έχουν διαγραφεί οριστικά από το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία και δεν έχει ενημερωθεί το Αρχείο Οχημάτων και από τους λόγους αυτούς δεν υφίσταται οφειλή τελών κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα έτη.

β. Αν τα αυτοκίνητα, για τα οποία εντοπίζεται ότι δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν έχουν τεθεί σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) στη Δ.Ο.Υ. σας ή στην τυχόν αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ενημερωθεί το Αρχείο Οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια καθ’ ύλη Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου οχήματος σε παρελθόντα έτη, δύναται να διαπιστωθεί από το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ ή από το υποσύστημα Μητρώου TAXIS της Γ.Γ.Π.Σ.

γ. Για τα οχήματα που εμφανίζονται να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας για το οικονομικό έτος 2008, θα ελέγξετε με τις ίδιες ως άνω παραδοχές, και πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας επομένων και προηγουμένων ετών. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οφειλή στα έτη αυτά, θα πρέπει να ελέγξετε επιπλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος για τα συγκεκριμένα έτη στα οποία συντρέχει οφειλή.

δ. Με βάση τον ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος θα πρέπει να αναζητούνται και πιθανές οφειλές τελών κυκλοφορίας άλλων οχημάτων του ίδιου αυτού προσώπου, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ε. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι όντως οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, και η αρμόδια για τη φορολογία του κατόχου του οχήματος το έτος 2008 ήταν άλλη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. για την πιθανότητα να έχει ήδη βεβαιώσει τα οφειλόμενα ποσά.

στ. Για κάθε αυτοκίνητο για το οποίο διαπιστώνεται ότι οφείλονται τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα ελέγχεται με τον ΑΦΜ του κατόχου του στην οθόνη του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS «Εικόνα Φορολογουμένου», αν τυχόν για τα συγκεκριμένα έτη έχει γίνει πληρωμή τελών κυκλοφορίας σε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να στείλετε μεταβολή πληρωμής στη Γ.Γ.Π.Σ..

πηγή 

Εδώ σχολιάζεις εσύ!


Περί δημοσιευμάτων.....

Οι αναρτήσεις στο tro-ma-ktikotero δεν αποτελούν διασταυρωμένες πληροφορίες καθότι δεν είμαστε ούτε θέλουμε να γίνουμε δημοσιογράφοι.Όλες οι αναρτήσεις μας αποτελούν θέση ή άποψη πολιτών,bloggers και αναδημοσιεύσεις που θεωρούμε ενδιαφέρουσες....