http://script-ot.googlecode.com/svn/twitterbox.js

Ακολουθήστε μας tro-ma-ktikotero

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ: Τσιγάρα και ποσοστά %


Η διαχρονική διαμόρφωση ποσοστών κέρδους από την πώληση τσιγάρων...........


  Μέχρι και το 1992, τα ποσοστά κέρδους και φόρου των τσιγάρων, ήταν θεσμοθετημένα και σταθερά.

  Με την αύξηση της λιανικής τιμής των τσιγάρων, αυξάνονταν το δραχμικό κέρδος τόσο των εμπλεκομένων στην παραγωγή και εμπορία των τσιγάρων, όσο και η δραχμική αύξηση του φόρου.

  Ο μόνος παράγοντας που επηρέαζε το δραχμικό κέρδος ή την φορολογία, ήταν η αλλαγή της λιανικής τιμής των τσιγάρων. Αυξάνονταν η λιανική τιμή, αυξάνονταν τόσο το ποσό του φόρου όσο και το ποσό κέρδους των εμπλεκομένων κλάδων. (καπν/ιών, πρατηρίων και περιπτέρων).

  Για τους περιπτερούχους το σταθερό ποσοστό (9,1% επί της λιανικής τιμής), είχε σαν επακόλουθο το διαχρονικό σταθερό κέρδος ανάλογο πάντα από την λιανική τιμή των τσιγάρων.

  Αυξάνονταν η λιανική τιμή, αυξάνονταν και το κέρδος του περιπτέρου.

  Το 1993 καταργήθηκαν τα σταθερά ποσοστά, μετά από σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους εξομάλυνσης του τρόπου φορολόγησης των βιομηχανοποιημένων καπνών, με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επικαλέστηκαν, αφήνοντας ελεύθερα και διαπραγματεύσιμα τα ποσοστά πλην του φόρου.

  Λέω επικαλέστηκαν διότι, ποιος τους εμπόδιζε να θεσπίσουν ενιαίο ποσοστό φόρου% επί της λιανικής έστω και αν αυξανόταν;

  Απλά αυτοσκοπός τους ήταν και είναι, η υπέρμετρη άντληση φόρων από τις πωλήσεις των τσιγάρων, επικαλούμενοι δήθεν λόγους υγείας των πολιτών, περιορίζοντας ταυτόχρονα και τα υπέρμετρα κέρδη από την παραγωγή και την εμπορία των τσιγάρων, τα οποία θα αυξάνονταν με το σταθερό ποσοστό επί της ολοένα αυξανόμενης λιανικής τιμής.

  Τι πέτυχαν;

  1. Στο όνομα της προστασίας της υγείας μας, επέβαλαν τους δικούς τους κανόνες, ωθώντας την λιανική τιμή των τσιγάρων σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδε σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, παρά την υποτιθέμενη ελεύθερη διαμόρφωση της λιανικής τιμής από τις καπν/νίες, θεσπίζοντας ελάχιστο πλαφόν φόρου ανεξάρτητο από την λιανική τιμή.

  2. Την υπέρμετρη άντληση φόρων από τις πωλήσεις των τσιγάρων, μειώνοντας στο ελάχιστο τυχόν αντιδράσεις, εφόσον το κάνουν για την υγείας μας.

  3. Την καθήλωση του δραχμικού μας κέρδους σχεδόν στα ίδια πάντα επίπεδα, ασχέτως με την αύξηση της λιανικής τιμής, την αύξηση της φορολογίας μας, της αγοραστικής δύναμης κ.λ.π.

  Με δυο λόγια, ο περιπτεράς από την πώληση ενός πακέτου κέρδιζε 20λεπτά, 20λεπτά θα κερδίζει όποια και αν είναι η λιανική τιμή του πακέτου, ασχέτως των άλλων παραγόντων. Όπως, αύξηση φορολογίας, αύξηση κόστους λειτουργίας, κ.λ.π.

  Και ενώ όλα αυτά γίνονται για την υγεία μας, δεν έχω δει μέχρι σήμερα καμία Ευρωπαϊκή χώρα, ακόμη και την Ελλάδα, να διαθέσουν έστω και το ελάχιστο από την φορολογία των τσιγάρων, όταν αυτή ξεπερνά το 75% της λιανικής τιμής, για κοινωφελείς σκοπούς που αφορούν την υγεία μας!!!


Σημερινή διάρθρωση ποσοστών

  Μετά την κατάργηση των σταθερών ποσοστών, θεσπίστηκε ένας μαθηματικός τύπος υπολογισμού του φόρου ανά φορολογική μονάδα (1.000 τσιγάρων) ή ανά πακέτο, παίρνοντας το κράτος τους φόρους που του αναλογούν, αφήνοντας τις χονδρικές τιμές ελεύθερες και διαπραγματεύσιμες.

  Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του φόρου ανά πακέτο είναι ως ακολούθως:

  Πάγιος φόρος Χ Τεμ. Τσιγάρων ανά πακέτο : 1.000 +(Αναλογικό φόρο + ΦΠΑ) Χ Λιανική τιμή = Φόρος ανά πακέτο

  Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, έπρεπε να θεσπιστεί και ένας τύπος για τον ακριβή προσδιορισμό χονδρικών τιμών, καθώς και ο προσδιορισμός των ποσοστών % για τον καθένα επαγγελματικό κλάδο, καπν/νία, πρατήριο ή αντιπρόσωπο & περιπτέρου.

  Κατόπιν συμφωνιών ή και διαφωνιών, επικράτησε το 60,4% προς 39,6%, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:

  Από την αποφορολογημένη αξία ενός πακέτου τσιγάρων, (λιανική τιμή μείων αξία φόρου) παίρνουν οι καπν/νίες το 60,4% και το υπόλοιπο 39,6% διανέμεται σε πρατήριο και περίπτερο.

  Το 39,6% της αποφορολογημένης αξίας, διαρθρώνεται σε 8,3% για τα πρατήρια ή αντιπροσώπους και το υπόλοιπο 31,3% για το σημείο λιανικής.

  Για να γίνει κατανοητό, θα παρουσιάσω το ακόλουθο παράδειγμα.

  π.χ.
  Σ’ ένα πακέτο λιανικής τιμής 3,20 ευρώ για το έτος 2009, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο υπολογισμού του φόρου αλλά και του 60,4% προς 39,6% και αυτό σε 8,3% προς 31,3%, προκύπτουν τα ακόλουθα:

  Φόρος = 2,3510 ευρώ. Ποσοστό φόρου επί της λιανικής = 73,47%.

  Αποφορολογημένη αξία = 3,20 – 2,3510 = 0,8490 ευρώ που θα μοιραστεί σε καπν/νίες και διακινητές. Ποσοστό επί της λιανικής = 26,53%.

  Κέρδος καπν/νίας = 0,8490 Χ 60,4% = 0,51 ευρώ και ποσοστό επί της λιανικής = 16,02%. Ποσοστό επί της αποφορολογημένης αξίας = 60,40%.

  Κέρδος πρατηρίου ή αντιπροσώπου = 0,07 ευρώ και ποσοστό επί της λιανικής = 2,20% και επί της αποφορολογημένης αξίας = 8,3%.

  Κέρδος περιπτέρου = 0,27 ευρώ. Ποσοστό επί της λιανικής = 8,30% και επί της αποφορολογημένης αξίας = 31,30%.

  Με τον προσδιορισμό των ποσοστών κέρδους με τον παραπάνω τρόπο, ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα ποσοστά όλων, είναι η διαμόρφωση της λιανικής τιμής σε σχέση με τον φόρο. Δηλαδή το ύψος της αποφορολογημένης αξίας.

  Ωστόσο από του άγραφους νόμους της αγοράς, δεν μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα και ανεξέλεγκτα η λιανική τιμή πώλησης ενός προϊόντος, διότι με την μεγάλη αύξηση της τιμής του μειώνονται και οι πωλήσεις του. Αυτός ο παράγοντας σε συνάρτηση με την αύξηση της φορολογίας, αναγκάζει τις καπνοβιομηχανίες να αυξάνουν την λιανική τιμή οριακά και πάντα σε σχέση με το φόρο, κρατώντας αν μη τι άλλο το δραχμικό τους κέρδος σταθερό.

  Η αισθητή μείωση τόσο των ποσοστιαίων όσο και των δραχμικών κερδών του σημείου λιανικής, (περίπτερο – ψιλικατζίδικο) επήλθε από τρείς παράγοντες:

  1. Από την μη τήρηση της παραπάνω συμφωνίας από του πρατηριούχους, οι οποίοι ποτέ δεν αρκέστηκαν στο 8,3% της αποφορολογημένης αξίας, βάζοντας “καπέλο” 2,9% στην τιμή που αγοράζουν. Έτσι πουλάνε ακριβότερα στα σημεία λιανικής, με συνέπεια την αισθητή μείωση τόσο του ποσοστιαίου όσο και του δραχμικού κέρδους αυτών.

  2. Από την μερική καταστρατήγηση του 60,4% προς 39,6% από ορισμένες καπν/νίες, οι οποίες μονομερώς αναπροσάρμοσαν το 60,4%, ανάλογα με το σήμα του προϊόντος. Δηλαδή, αν το προϊόν ήταν ταχυκίνητο στην αγορά, αυξάνουν ελαφρώς το 60,4%, ενώ αν δεν ήταν ταχυκίνητο, αντιθέτως μειώνουν το 60,4%.

  3. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών καπν/νικών προϊόντων, οι οποίες συμπιέζουν την λιανική τιμή προς τα κάτω, πλησίον το φόρου για περισσότερες πωλήσεις, με αποτέλεσμα την ελάχιστη αποφορολογημένη αξία και κατά συνέπεια το ελάχιστο κέρδος για τον περιπτερά. Όχι όμως και για τους πρατηριούχους οι οποίοι κρατάνε το σταθερό 2,9% στην τιμή που αγοράζουν.

  Οι μόνοι που επηρεάστηκαν λιγότερο από το 1993 μέχρι και σήμερα είναι οι καπν/νίες καθώς και οι πρατηριούχοι και τα μόνα θύματα ήταν και είναι τα σημεία λιανικής, όταν οι όποιες πολιτικές κράτους, καπν/νιών και πρατηριούχων παίζονται στην πλάτη των σημείων λιανικής.

  Ωστόσο, ίσως κάποιος θα πρέπει να του πει, πως αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική, το περίπτερο δεν θα είναι βιώσιμο και κατά συνέπεια θα επηρεαστεί και ο πρατηριούχος ο οποίος θα βλέπει την αισθητή μείωση του τζίρου του και των κερδών του, στη συνέχεια την απώλεια σημείων πώλησης εφόσον το περίπτερο δεν θα είναι βιώσιμο και θα κλείνει κ.λ.π.

  Το πλήγμα του περιπτερά είναι διπλό και τριπλό θα έλεγα, όταν πέρα από την αισθητή μείωση των κερδών του, όπως αποδεικνύεται απ’ όλα τα παραπάνω, έχει να κάνει και με την φορολόγησή του επί του τζίρου, ο ποίος αυξάνεται υπέρμετρα από την αύξηση της λιανικής τιμής, σε σχέση με τα κέρδη του που παραμένουν σταθερά.

  Αν συνυπολογίσουμε και το λεγόμενο κλείσιμο βιβλίων, τότε το ελάχιστο κέρδος του περιπτερά εξανεμίζεται, καθιστώντας τον άμισθο φοροεισπράκτορα!!!

  Επί της ευκαιρίας, τα τσιγάρα που το 2009 είχαν 3,20 ευρώ, το 2010 θα φτάσουν στα 3,80 ευρώ. Το κέρδος του περιπτερά το 2009 ήταν 0,27 ευρώ, ενώ το 2010 για το ίδιο πακέτο που θα κοστίζει 3,80 ευρώ, θα κερδίζει 0,21 ευρώ!!!
  Δηλαδή, με το ισχύων καθεστώς, πρκύπτει μείωση των εσόδων του περιπτρά, σε αντίθεση με την υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας του,όταν λόγω της αύξησης της λιανικής θα αυξηθεί ο τζίρος του κατά 18,75%. Είπατε τίποτα;

  Το τεράστιο λάθος που συνεχίζει να κάνει ο κλάδος των περιπτερούχων, είναι το μεγάλο του διαπραγματευτικό ατού που έχει, χωρίς να το εκμεταλλεύεται!!!


peripterades.blogspot.com

Περί δημοσιευμάτων.....

Οι αναρτήσεις στο tro-ma-ktikotero δεν αποτελούν διασταυρωμένες πληροφορίες καθότι δεν είμαστε ούτε θέλουμε να γίνουμε δημοσιογράφοι.Όλες οι αναρτήσεις μας αποτελούν θέση ή άποψη πολιτών,bloggers και αναδημοσιεύσεις που θεωρούμε ενδιαφέρουσες....